Informatief

Inspannings- of resultaatsverbintenis?

In een overeenkomst kun je afspreken wat je wil. Dat is dan ook de reden dat er overeenkomsten bestaan van één pagina tot tientallen pagina’s (of zelfs nog groter). Eén van de hoofdzaken die je beschrijft, betreft de reden van het afsluiten van de overeenkomst. Waarom ga je deze overeenkomst aan? Veelal zullen beide partijen een prestatie leveren. De ene partij levert een werk op, de andere partij moet daarvoor betalen. Maar dat ‘op te leveren werk’, hoe spreek je nu af wat er moet gebeuren?

Resultaatsverbintenis

De eerste mogelijkheid is het formuleren van een resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat je je verplicht om een bepaald resultaat te bereiken. Hoe ziet een resultaatsverbintenis er bijvoorbeeld uit?

Stel: jij bouwt applicaties voor mobiele telefoons. Jouw klant heeft allerlei bijzondere en vooruitstrevende ideeën voor een app. In de overeenkomst met de klant maak je een lijstje met wat deze app moet kunnen. In de overeenkomst neem je verder op :

“X bouwt een applicatie met de functionaliteit zoals genoemd onder (3)”.

Met deze formulering moet jij een applicatie opleveren die kan wat eerder is afgesproken onder kopje (3) van de overeenkomst. De afspraak staat in dit geval geformuleerd als resultaatsverbintenis.

Inspanningsverbintenis

Tegenover de resultaatsverbintenis, staat de inspanningsverbintenis. In dat geval span jij je in om een bepaald resultaat te bereiken.

Weer even terug naar de applicatie die jij moet bouwen en de ideeën van jouw klant. Wellicht is het mogelijk om al die ideeën te verwerken in de app, maar je twijfelt of die ene functionaliteit nu wel of niet mogelijk gaat zijn. In de overeenkomst neem je op:

“X spant zich in om de functionaliteit zoals besproken onder (3) te verwerken in de app.”

In dit geval neem je op dat jij je best gaat doen om de functionaliteit in te bouwen.

Waarom is het onderscheid van belang?

Het onderscheid tussen een inspannings- en resultaatsverbintenis is van belang vanwege een beroep op wanprestatie door jouw klant.

Terug naar het voorbeeld. Het is je niet gelukt om de functionaliteit in de app in te bouwen. Wat nu?

Bij de resultaatsverbintenis kan jouw klant zich beroepen op wanprestatie. De app zou de functionaliteit hebben, maar heeft deze niet. Jij hebt niet opgeleverd wat is afgesproken en het beroep op wanprestatie is terecht.

Bij de inspanningsverbintenis kan jouw klant zich echter niet zomaar beroepen op wanprestatie. Jij moest je immers inspannen en dat heb je gedaan. Je hebt de nieuwste mogelijkheden en technieken onderzocht en manieren bedacht om de functionaliteit in te bouwen. Helaas bleek dit onmogelijk. Heb jij je voldoende ingespannen? Dan ben je de overeenkomst gewoon nagekomen en kan er waarschijnlijk geen succesvol beroep op wanprestatie worden gedaan. Jouw klant moet in dat geval namelijk aantonen dat je niet voldoende inspanningen hebt geleverd, en dat is lastig.

Let op je formulering

Het is dus van belang om goed na te denken over de formulering van bepalingen in een overeenkomst. Een kleine nuancering kan veel verschil uitmaken. In het voorbeeld heb je gezien dat het in beide gevallen gaat om dezelfde app met dezelfde functionaliteit.

Een inspannings- of resultaatsverbintenis kom je niet alleen tegen bij de omschrijving van de kern van de overeenkomst. Ook op andere punten in de overeenkomst kun je dergelijke artikelen tegenkomen. Het woord ‘garandeert’ is daar een voorbeeld van. Staat er ergens dat jij garandeert dat iets op een bepaalde wijze gaat gebeuren? Dat is gericht op een resultaat. Dergelijke bepalingen zijn vaak om te vormen naar inspanningsverplichtingen. Dit is vaak een stuk interessanter en veiliger.

Vind je het lastig hoe je hiermee om moet gaan? Ik kan je hierbij helpen door je bestaande overeenkomst door te nemen en waar nodig aan te passen. Ook kan ik je helpen bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst om gemaakte afspraken vast te leggen. Neem vrijblijvend contact met mij op!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Recommended Articles