Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact met mij wil opnemen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op!

  De privacyverklaring van Winkens Legal kun je hier lezen.

  Privacyverklaring

  Onderstaande privacyverklaring beschrijft hoe Winkens Legal omgaat met uw persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt.  

  Winkens Legal registreert uw persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die u aanvraagt via het contactformulier. De persoonsgegevens die worden verzameld, betreffen enkel de gegevens welke u aan Winkens Legal heeft verstrekt en indien ze nodig zijn voor het behandelen van de door u aangevraagde dienstverlening.

  Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer.

  Doel van de gegevensverwerking

  De door u verstrekte gegevens worden slechts gebruikt om te reageren op het door u ingediende contactverzoek. Indien uit uw contactverzoek een opdracht ontstaat, worden de gegevens tevens gebruikt om een dossier aan te leggen.     

  Bewaartermijn

  Winkens Legal bewaart de gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. Er zijn twee bewaartermijnen te onderscheiden:

  • Indien er een opdracht ontstaat: na afronding van de werkzaamheden worden de gegevens zeven jaar bewaard;
  • Indien er geen opdracht ontstaat: uw gegevens worden uiterlijk na drie maanden verwijderd.

  Delen met anderen

  Winkens Legal verstrekt uw gegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk goedkeuring voor geeft.

  In kaart brengen websitebezoek

  Via de website van Winkens Legal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

  Beveiligen

  Winkens Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Winkens Legal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Mocht u van mening zijn dat de beveiliging niet in orde is of als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via info@winkenslegal.nl.

  Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@winkenslegal.nl, waarna zo snel mogelijk op uw verzoek gereageerd zal worden.