Eigendomsvoorbehoud

Wat is eigendomsvoorbehoud? Hoe komt je het overeen en wat zijn de risico’s? Tips voor het rechtsgeldig overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud lees je hier.