Privacy

De categorie “bijzondere persoonsgegevens”

Niet voor iedereen van even groot belang, maar voor jou waarschijnlijk wel en daarom ben je op deze pagina beland!

De AVG noemt een lijstje met persoonsgegevens die worden gezien als “bijzonder”. Welke gegevens zijn dat?

 • Ras of etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische en biometrische gegevens met het oog op identificatie
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Verwerking van deze gegevens is in principe verboden, tenzij er een beroep kan worden gedaan op één van de tien uitzonderingen die in de AVG staan.

Welke uitzonderingen zijn dat? Heel kort samengevat:

 • 1. Bij uitdrukkelijke toestemming;
 • 2. Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van specifieke rechten of verplichtingen;
 • 3. Als het noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;
 • 4. Bij verwerking door een instantie zonder winstoogmerk, die actief is op het gebied van politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied;
 • 5. Als het gaat over persoonsgegevens die door de betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt;
 • 6. Voor een juridische procedure;
 • 7. Voor redenen van zwaarwegend algemeen belang;
 • 8. In het geval van arbeidsongeschiktheid mogen er voor bepaalde redenen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden;
 • 9. Als het noodzakelijk is voor het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • 10. Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Dit is een heel korte samenvatting van de wettelijke uitzonderingen. Verwerk jij bijzondere persoonsgegevens? Neem dan de tijd om hier echt in te duiken: wat mag je wanneer verwerken? Ga hier niet te licht mee om!

Strafrechtelijke gegevens

Dan is er nog de categorie ‘strafrechtelijke gegevens’. Dat zijn geen bijzondere persoonsgegevens zoals hiervoor bedoeld, maar moeten wel heel voorzichtig behandeld worden.

Strafrechtelijke gegevens mogen in principe alleen worden verwerkt onder toezicht door de overheid. Daarnaast zijn er deze uitzonderingen:

 • 1. Bij uitdrukkelijk gegeven toestemming door de betrokkene voor een specifieke reden;
 • 2. Als het noodzakelijk is ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon;
 • 3. Als het gaat over persoonsgegevens die door betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt;
 • 4. Voor een juridische procedure;
 • 5. Voor een zwaarwegend algemeen belang;
 • 6. Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Recommended Articles