De categorie “bijzondere persoonsgegevens”

Niet voor iedereen van even groot belang, maar voor jou waarschijnlijk wel en daarom ben je op deze pagina beland!

De AVG noemt een lijstje met persoonsgegevens die worden gezien als “bijzonder”. Welke gegevens zijn dat?

  • Ras of etnische afkomst
  • Politieke opvattingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Lidmaatschap van een vakbond
  • Genetische en biometrische gegevens*
  • Gezondheidsgegevens
  • Gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Verwerking van deze gegevens is in principe verboden, tenzij er een beroep kan worden gedaan op één van de tien uitzonderingen die in de AVG staan.

Welke uitzonderingen zijn dat?

  • ..
  • ..
  • ..

Strafrechtelijke gegevens

Dan is er nog de categorie ‘strafrechtelijke gegevens’.

Aanbevolen artikelen