Samenwerkingsovereenkomst

Als je gaat samenwerken is het verstandig om je afspraken op papier te zetten. Dat voorkomt discussie achteraf. Zet het juist nu op papier nu alles nog goed gaat!

Eigendomsvoorbehoud

Wat is eigendomsvoorbehoud? Hoe komt je het overeen en wat zijn de risico’s? Tips voor het rechtsgeldig overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud lees je hier.