Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Deel 4 – Voortdurende handelsrelatie

Het zal regelmatig voorkomen dat je met dezelfde wederpartij zaken doet. Moet je dan echt élke keer aan de vereisten van het op de juiste manier van toepassing verklaring van de algemene voorwaarden voldoen?

Zelfde branche

Het op een onjuiste manier van toepassing verklaren van algemene voorwaarden (namelijk pas op de inkoopfactuur) kan soms tóch tot toepasselijkheid leiden. Hoe dan?

Dat wordt duidelijk in een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant uit 2014 over de verkoop en levering van biggen.

Het betrof in dat geval een handelsrelatie tussen twee professionele partijen in dezelfde branche (de varkensbranche) en de vraag of de algemene voorwaarden van “Veehandel van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) van 11 mei 1996” van toepassing waren in hun onderlinge relatie.

Stelselmatige verwijzing

Door verkoper waren in acht maanden tijd zo’n 40 facturen verstuurd aan de koper. Op deze facturen stond steeds een verwijzing naar die algemene voorwaarden. Ze waren echt nooit overhandigd (althans daar bleek niet van in deze procedure) en ook is er nooit expliciet over toepasselijkheid gesproken.

Waarom zijn ze dan toch van toepassing? Omdat beide partijen professionals zijn en dat deze algemene voorwaarden zeer gebruikelijk zijn en feitelijk door vrijwel alle veehandelaren worden gebruikt. De koper heeft volgens de rechtbank het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de algemene voorwaarden geldig zijn voor volgende overeenkomst door deze stilzwijgend te aanvaarden en niet te protesteren.

Tips

Ben je in een langdurige handelsrelatie verwikkeld? En plaatst jouw wederpartij op haar verkoopfacturen steeds een verwijzing naar algemene (branche)voorwaarden? Dan bestaat er een kans dat ze toch van toepassing zijn. Het kan dan ook verstandig zijn om te protesteren tegen deze vermelding of in overleg te gaan met de wederpartij over de (inhoud van de) algemene voorwaarden die de wederpartij gebruikt. Dat levert voor beide partijen zekerheid op en dat is ook wat waard!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Recommended Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *