Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Deel 3 – Grijze lijst

In principe kun je in je algemene voorwaarden opnemen wat je wil. De vraag is echter of hetgeen daarin staat, stand kan houden. In de wet zijn er namelijk twee artikelen opgenomen, waarin ‘onredelijk bezwarende bedingen’ zijn opgenomen. Als zo’n beding in je algemene voorwaarden staat, kun je er dus niet altijd een beroep op doen. Het gaat dan om bedingen op een grijze en zwarte lijst.

Verhouding met een consument

Het beroep op een artikel uit de grijze of zwarte lijst, kan enkel worden gedaan door consumenten. Ga je business to business een overeenkomst aan en staat er in de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden een beding dat op de grijze of zwarte lijst voorkomt? Dan kun je daar geen beroep op doen.

De wet spreekt van een gebruiker van de algemene voorwaarden en de wederpartij. De gebruiker is degene van wie de algemene voorwaarden zijn: het bedrijf dat haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart dus. De wederpartij is de consument die een beroep kan doen op het feit dat het beding onredelijk bezwarend is.

In bijzondere gevallen kunnen ook niet-consumenten een beroep doen op de grijze en zwarte lijst. Het gaat dan om partijen die een met een consument vergelijkbare positie innemen. Er moet in dergelijke gevallen gekeken worden naar de aard van de overeenkomst, de onderlinge verhouding tussen partijen en overige omstandigheden van het geval. Denk bijvoorbeeld aan een kleine vereniging of stichting.

Grijze lijst

Dit artikel gaat over de grijze lijst. Dit is opgenomen in artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek. Het artikel bevat een opsomming van 15 bepalingen waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.

Grijze lijst: de bepaling wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn voor de consument.

Ik licht er een aantal uit.

Opzegtermijn

Een beding waarin aan de consument een langere opzegtermijn wordt gegeven dan aan de gebruiker. Bijvoorbeeld: de gebruiker kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Als de consument de overeenkomst op wil zeggen, moet hij een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen.

Afwijkende prestatie

In de overeenkomst spreek je af wat je prestatie zal gaan zijn. Zo kun je afspreken dat jij een buffetkast maakt voor de consument. In je algemene voorwaarden kun je een beding hebben staan waarin jij aan jezelf de bevoegdheid toekent om een prestatie te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt. Als het je dan niet lukt om de buffetkast te maken, besluit je een nachtkastje te maken. De consument zal daar niet blij mee zijn, maar jij zal je willen beroepen op je algemene voorwaarden waarin staat dat je een prestatie mag leveren die wezenlijk afwijkt.

Een dergelijk beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij je bij dat beding opneemt dat de consument in een dergelijk geval de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden. Maar zelfs als je die ontbindingsbevoegdheid hebt opgenomen, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat dit beding wel gewoon rechtsgeldig is.

Verrekening

In algemene voorwaarden worden vaak bepalingen over verrekening opgenomen. De consument kan op basis van de wet een bevoegdheid tot verrekening hebben. Een beding in de algemene voorwaarden waarin je die bevoegdheid van de consument uitsluit of beperkt, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Een beding waarin je jezelf als gebruiker van de algemene voorwaarden een verdergaande bevoegdheid toekent dan die uit de wet voortvloeit, wordt eveneens vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Vermoedelijk

Het gaat bij de grijze lijst over bedingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Dit betekent dat er wel een beroep gedaan moet worden op de vernietigbaarheid van deze bepalingen. De gebruiker kan het vermoeden vervolgens weerleggen door het leveren van tegenbewijs. Het is dan aan de rechter om uiteindelijk te beslissen of het beding wel of niet onredelijk bezwarend is.

Zwarte lijst

Naast de grijze lijst, is er ook nog de zwarte lijst. Deze bepalingen zijn per definitie onredelijk bezwarend. Over de zwarte lijst schrijf ik later een apart artikel!

Heb je vragen over de grijze lijst of over je algemene voorwaarden? Neem dan contact met mij op!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Recommended Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *