Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Deel 2 – Twee sets van toepassing?

Eerder schreef ik een artikel over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. In dat artikel heb ik uitgelegd hoe je dit het beste kunt doen. Een interessante vraag doet zich voor op het moment dat zowel jij als de wederpartij ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Welke gaan dan voor? 

Battle of forms

Als de wederpartij een zakelijke partij is, is de kans groot dat deze ook gebruik maakt van algemene voorwaarden. Werk je in dezelfde branche en gebruik je allebei de algemene voorwaarden van de branchevereniging? Dan zal er niet veel aan de hand zijn, omdat ze gelijkluidend zijn. Maar wat nu als er een geschil ontstaat tussen jullie en jullie hebben allebei andere algemene voorwaarden? Of als er in jouw algemene voorwaarden een betaaltermijn van dertig dagen staat en in in die van de afnemer zestig dagen? Welke betaaltermijn is dan van toepassing?

De wet

De wet geeft het antwoord eigenlijk al in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat namelijk:

Artikel 6:225 lid 3 BW:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Interessant is hierbij dat er dus verlangd wordt dat de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen

Hoe verwijs je dan uitdrukkelijk van de hand? In ieder geval niet zo:

Door acceptatie van deze inkoopopdracht verklaart u alleen de algemene inkoopvoorwaarden van […] van toepassing.

In dit voorbeeld worden de andere voorwaarden weliswaar van de hand gewezen, maar de wet vereist een expliciete afwijzing. Indien jouw wederpartij deze zin gebruikt, zijn jouw voorwaarden dus nog steeds van toepassing.

Een expliciete afwijzing kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de mededeling dat de wederpartij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart en daarbij ook benadrukt jouw algemene voorwaarden af te wijzen. Als zij dit doet in de communicatie met jou of bijvoorbeeld op de inkooporder, dan is er (waarschijnlijk) sprake van uitdrukkelijk van de hand wijzen. Een weggestopt zinnetje is doorgaans niet voldoende. Een voorgedrukte standaard tekst ook niet. Voor jou als verkopende partij moet immers wel duidelijk zijn dat de offerte alleen wordt aanvaard met de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Nuancering van bovenstaande informatie is van belang. De omstandigheden van het geval kunnen er namelijk toe leiden dat het standaardzinnetje wel voldoende is. Dit volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad. Als je voorafgaand aan het toezenden al contact met elkaar hebt gehad over de verschillende algemene voorwaarden en vervolgens maak je gebruik van standaardzinnen, dan kan daar wel werking aan toekomen.

Een voorbeeld. Jij verkoopt planken hout. Meubelmakerij X wil bij jou planken inkopen en vraagt jou om een offerte af te geven voor 100 planken. Jij stuurt de offerte op en stuurt netjes jouw algemene voorwaarden mee. Er kunnen nu twee dingen gebeuren:
1. De meubelmakerij gaat akkoord met de offerte en jouw algemene voorwaarden.
2. De meubelmakerij gaat akkoord met de offerte, maar stuurt een e-mail terug waarin zij aangeeft “Hierbij verklaren wij onze algemene inkoopvoorwaarden (zie bijlage) van toepassing en wijzen het gebruik van uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk af”. Daarbij sturen ze hun algemene inkoopvoorwaarden daadwerkelijk mee.
Geval 1 is niet zo lastig. Dan zijn gewoon jouw voorwaarden van toepassing. Maar in geval 2…

Niet mee eens?

Wat nu als jouw wederpartij jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst, maar jij het daar niet mee eens bent? Dan is het van belang om te beoordelen in hoeverre de algemene voorwaarden van de wederpartij afwijken van jouw algemene voorwaarden.

Aanbod en aanvaarding

Aanbod en aanvaarding: het beginpunt van elke overeenkomst en deze regels zijn ook van belang bij het bepalen welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn.

Zijn de voorwaarden wezenlijk anders dan jouw voorwaarden? Dan is er sprake van een nieuw aanbod van de wederpartij. Jij kan kiezen om er wel of niet mee in te stemmen. Je gaat opnieuw onderhandelen, er is namelijk nog geen overeenkomst tot stand gekomen.

Zijn de voorwaarden op kleine (ondergeschikte) punten verschillend? En ga jij gewoon aan de slag met de opdracht zonder te protesteren? Dan is er een overeenkomst tot stand gekomen: jouw aanbod omtrent de inhoud van de overeenkomst, maar de voorwaarden van de wederpartij zijn dan van toepassing.

Terug naar het voorbeeld. Meubelmakerij X heeft haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard en meegestuurd, jij bent na ontvangst hiervan aan de slag gegaan en hebt de 100 planken afgeleverd. En dan is er een probleem. Meubelmakerij X betaalt niet en je moet een procedure starten. In jouw voorwaarden heb je bepaald dat je bij uitblijvende betaling direct een boete van 25% in rekening mag brengen. In de inkoopvoorwaarden van Meubelmakerij X staat dat je bij een uitblijvende betaling eerst een termijn van veertien dagen moet geven en daarna nog eens zeven dagen. In die tijd mag het bedrag niet verhoogd worden.
Omdat Meubelmakerij X jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen en die van haar van toepassing heeft verklaard, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Jouw aanbod (de prijs, afleverdatum, hoeveelheid etc.) is aanvaard, maar met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Meubelmakerij X. Oftewel: je mag de boete niet in rekening brengen.

Lees de voorwaarden!

Bepaal voor jezelf wat jij nu echt belangrijk vindt qua bepalingen in jouw algemene voorwaarden en waar jij echt niet van af wil wijken. Krijg je dan te maken met een wederpartij die haar eigen algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren? Dan weet je waar je naar moet kijken.

Het is uiteraard ook mogelijk om af te wijken van algemene voorwaarden. Wellicht heb je er helemaal geen problemen mee om de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing te verklaren, maar heb je slechts moeite met één artikel. Je kunt dan samen afspreken dat je afwijkt van dat artikel. Let op: doe dit altijd schriftelijk! Mondelinge afspraken zijn dan wel rechtsgeldig, maar moeilijk (c.q. niet) te bewijzen. Ga altijd voor duidelijkheid en leg dergelijke afspraken vast. Dat kan simpelweg in een mailtje dat door de wederpartij wordt bevestigd.

Jouw algemene voorwaarden van toepassing

Dus wat doe je als je jouw eigen algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren indien je een offerte van jouw leverancier krijgt? Dan stuur je terug dat je die van je leverancier uitdrukkelijk van de hand wijst en die van jou van toepassing verklaart. Let op: stuur dan wel jouw eigen voorwaarden mee!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Recommended Articles